Διαδικασία ανακατανομής χιλιοστών

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Είναι συχνό φαινόμενο λόγω κατασκευαστικών αλλαγών που γίνονται σε ένα κτίριο οι συνιδιοκτήτες να επιθυμούν ανακατανομή των χιλιοστών της οριζοντίου ιδιοκτησίας, κοινώς να αλλάξει ο τρόπος επιμερισμός των κοινοχρήστων. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν ο νόμιμος τρόπος ώστε να αποφευχθούν προβλήματα μεταξύ των συνιδιοκτητών είναι ο εξής.

1) Ερευνάται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο εάν τυχόν υπάρχουν τροποποιήσεις της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας

2) Ζητείται από έναν μηχανικό να συντάξει πίνακα με τα νέα χιλιοστά

3) Συγκαλείται γενική συνέλευση με θέμα ημερησίας διατάξεως την τροποποίηση της σύστασης της πολυκατοικίας ως προς τα χιλιοστά με βάση τον πίνακα που θα έχει συντάξει ο μηχανικός. Στην πρόσκληση προσαρτάται ο νέος πίνακας του μηχανικού

4) Λαμβάνεται απόφαση γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία που απαιτεί ο Κανονισμός της πολυκατοικίας για αλλαγή χιλιοστών (συνήθως πλήρης απαρτία και παμψηφία), εγκρίνεται ο πίνακας του μηχανικού και αποφασίζεται όπως ανατεθεί σε συμβολαιογράφο και η συμβολαιογραφική τροποποίηση

5) Συντάσσεται από συμβολαιογράφο πράξη τροποποίησης της συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας με βάση τον πίνακα του μηχανικού, ο οποίος και προσαρτάται στην πράξη. Η πράξη υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

6) Μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή εγγράφεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εφόσον τέτοιο έχει συσταθεί) η ανωτέρω πράξη τροποποίησης.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search