Υποχρεώσεις ενοικιαστών

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι μισθωτές αναλαμβάνουν δια των σχετικών μισθωτηρίων, όπως πέραν του εκάστοτε μισθώματος, καταβάλλουν μεταξύ άλλων και τη συμμετοχή του ακινήτου που διαμένουν στις κοινόχρηστες δαπάνες.

Η εν λόγω καταβολή είναι υποχρεωτική έναντι του εκμισθωτή σας, υπό την έννοια ότι ο τελευταίος έχει δικαίωμα αφενός να του αποδοθούν αυτές σε περίπτωση που τις κατέβαλε για χρονικό διάστημα που διαμένατε στο μίσθιο, κι αφετέρου να σας εξώσει για το λόγο αυτό, καθόσον η παράλειψή σας να καταβάλλετε κοινόχρηστα, συνιστά συνήθως παράβαση του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Να κάνετε καλή χρήση του μισθίου και να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση.

Σε αντίθετη περίπτωση ο εκμισθωτής έχει συνήθως τη δυνατότητα αφενός να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες σας, κι αφετέρου να σας εξώσει για παράβαση του συμφωνητικού μίσθωσης.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search