Υπολογισμός αυτόνομης θέρμανσης

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Θέρμανση:

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στον τρόπο υπολογισμού των κοινοχρήστων δαπανών. Γι΄ αυτό θα θέλαμε να σας δείξουμε τον τρόπο για τον υπολογισμό της αυτόνομης θέρμανσης ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε ανά πάσα στιγμή και ώρα το κατά πόσο έγκυρο και σωστό είναι το ποσό που δαπανάτε για την θέρμανση. Σας δίνουμε τον τύπο για τον υπολογισμό της θέρμανσης καθώς και ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα για τον τρόπο υπολογισμού της θέρμανσης.

ΤΥΠΟΣ: Πi={EiFi+[(EixΩi)/ΣEiΩi]x(1-ΣEiFi), x το συνολικό ποσό πετρελαίου που κάηκε την περίοδο που πήραμε μετρήσεις.

Όπου Ei= χιλιοστά θέρμανσης

Όπου Ωi=ώρες του κάθε διαμερίσματος

Όπου (1-ΣEifi)=σταθερά

Σημείωση: το Ei και το Fi θα μας δίνονται από τον πίνακα κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης τον οποίο θα πρέπει να έχετε στην διάθεση σας για τον υπολογισμό της θέρμανσης. Ακολουθεί αναλυτικά το παράδειγμα μας: Για το συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ως δεδομένο ότι το ποσό του πετρελαίου που έχει καεί για την οικοδομή είναι 1000,00 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 
Α/Α
Ei
Ωi
Fi
EiFi
Α-1
0,12530
15
0,24980
0,03130
Α-2
0,12480
21
0,25000
0,03120
Β-1
0,12530
18
0,35036
0,04390
Β-2
0,12480
5
0,35016
0,04360
Γ-1
0,12520
12
0,34984
0,04380
Γ-2
0,12470
14
0,34964
0,04360
Δ-1
0,12520
0
0,25000
0,03130
Δ-2
0,12470
18
0,25020
0,03120
Γ.ΣΥΝΟΛΟ
1,00000
 
2,40000
0,30000

 

Αρχικά πολλαπλασιάζουμε τις ώρες του κάθε διαμερίσματος Ωi με το Ei. Στην συνέχεια κάνουμε σύνολο τα γινόμενα που έχουμε βρεί.

Ei x Ωi (χιλιοστά Χ ώρες)

Α-1 = 0,12530*15=1,8795

Α-2 = 0,12480*21=2,6208

Β-1 = 0,12530*18=2,2554

Β-2 = 0,12480*05=0,6240

Γ-1 = 0,12520*12=1,5024

Γ-2 = 0,12470*14=1,7458

Δ-1 = 0,12520*00=0,0000

Δ-2 = 0,12470*18=2,2446

Σύνολο γινομένων: 12,8725 (ΣΕi Ωi)

Κάνουμε τώρα την διαίρεση (Εi * Ωi) / ΣΕi Ωi

1,8795/12.8725=0.14600893377

2,6208/12,8725=0,20359681491

2,2554/12,8725=0,17521075052

0,6240/12,8725=0,04847543212

1,5024/12,8725=0,11671392503

1,7458/12,8725=0,13562245096

0,0000/12,8725=0,00000000000

2,2446/12,8725=0,17437172266

Υπολογίζουμε την σταθερά:

Βγάζουμε το σύνολο των γινομένων EiFi όλων των διαμερισμάτων το οποίο μας δίνεται από τον πίνακα κατανομής δαπανών θέρμανσης και είναι ίσο με το 0,30000

Άρα η σταθερά μας είναι : (1-ΣEiFi)=1-0,3000=0,70

Το αποτέλεσμα της διαίρεσης από το προηγούμενο βήμα το πολλαπλασιάζουμε με την σταθερά μας (1-ΣEiFi)

(EixΩi)/ΣEiΩi]x(1-ΣEiFi)

A-1=0,14600893377*0,70=0,10220625363

Α-2=0,20359681491*0,70=0,14251777043 Β1=0,17521075052*0,70=0,12264752536 Β2=0,04847543212*0,70=0,03393280284 Γ1=0,11671392503*0,70=0,08169974752 Γ2=0,13562245096*0,70=0,09493571567 Δ1=0,00000000000*0,70=0,00000000000 Δ2=0,17437172266*0,70=0,12206020586

Το αποτέλεσμα από το προηγούμενο βήμα το προσθέτουμε με το (EiFi)

EiFi+[(EixΩi)/ΣEiΩi]x(1-ΣEiFi)

Α-1 : 0,03130+0,10220625363=0,13350625363

Α-2 : 0,03120+0,14251777043=0,17371777043

Β-1 : 0,04390+0,12264752536=0,16654752536

Β-2 : 0,04370+0,03393280284=0,07763280284

Γ-1 : 0,04380+0,08169974752=0,12549974752

Γ-2 : 0,04360+0,09493571567=0,13853571567

Δ-1 : 0,03130+0,00000000000=0,03130000000

Δ-2 : 0,03120+0,12206020586=0,15326020586

Τέλος το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος το πολλαπλασιάζουμε με το συνολικό ποσό πετρελαίου. Αυτό που βρίσκουμε είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε διαμέρισμα. Εφαρμόζεται ο τύπος για κάθε διαμέρισμα ξεχώριστα.

Α-1 : 0,13350625363χ1000,00=133,50625363

Α-2 : 0,17371777043χ1000,00=173,71777043

Β-1 : 0,16654752536χ1000,00=166,54752536

Β-2 : 0,07763280284χ1000,00= 77,63280284

Γ-1 : 0,12549974752χ1000,00=125,49974752

Γ-2 : 0,13853571567χ1000,00=138,53571567

Δ-1 : 0,0313000000χ1000,00= 31,300000000

Δ-2 : 0,1536020586χ1000,00= 15326020586

Τα αντίστοιχα ποσά που πληρώνεται σύμφωνα και με την στρογγυλοποίηση είναι:

Α-1 : 133,51

Α-2 : 173,72

Β-1 : 166,55

Β-2 : 77,63

Γ-1 : 125,50

Γ-2 : 138,54

Δ-1 : 31,3

Δ-2 : 153,26

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search